INGYENES kiszállítás mindkét kiszerelésre!

Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató)

A jelen Tájékoztató az Inventive Health Trading Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában és kezelésében lévő www.doclabor.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) működéséhez kapcsolódó 2. pontban meghatározott adatkezelésekre vonatkozik. A Tájékoztató alkalmazásában irányadó főbb fogalmakat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltakkal összhangban az adatkezeléssel érintett személyek (a továbbiakban: érintettek) megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséről és az azzal összefüggésben őket megillető jogokról.

1. Az adatkezelő, valamint az adatkezelő képviselőjének az adatai és elérhetőségei

Név: Inventive Health Trading Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (postacím): 1124 Budapest, Csörsz utca 43. II. em.
Nyilvántartási szám: Cg.01-09-412268
E-mail cím: [email protected]
Telefonos elérhetőség: +36304231404
Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Berde Tamás Csaba ügyvezető
e-mail: [email protected]
A továbbiakban: Adatkezelő

2. Az adatkezeléssel érintettek, a kezelt személyes adataik köre, valamint az adatkezelések célja, jogalapja és tervezett időtartama

2.1. A weboldalon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelések:

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a weboldalon való regisztráció önkéntes és a vásárlás regisztráció (felhasználói fiók létrehozása) nélkül is végrehajtható. Amennyiben az érintett regisztrál a weboldalon, úgy a felhasználói fiókjában beállíthatja a megrendelések leadásához szükséges szállítási címét, valamint a számlázási nevét és címét, így a későbbiekben az egyes vásárlások során már nem szükséges ezeket az adatokat ismételten megadnia, továbbá az érintett felhasználói fiókjában megjelennek a korábbi megrendelései és nyomon követheti az aktuális megrendeléseinek a státuszát.
A felhasználói fiók létrehozásához az érintettnek az e-mail címét, felhasználónevét és egy saját maga által választott jelszót kell megadnia. Az Adatkezelő az érintett jelszavát nem tárolja és a regisztráció során megadott e-mail címet és jelszót az érintett a felhasználói fiókjában módosíthatja.
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a személyes adataikat mindig kezeljék nagyon óvatosan és vigyázzanak arra, hogy az adataik nehogy illetéktelen személyek kezébe kerüljenek.

Az adatkezeléssel érintett személyek (érintettek): az Adatkezelő weboldalon regisztráló természetes személyek.
A regisztráció során megadásra kerülő adatok: az érintett e-mail címe, felhasználóneve és jelszava.
Az adatkezelés célja: az érintett felhasználói fiókjának létrehozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pontja).
Az adatkezelés tervezett időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az érintett a felhasználói fiókjának törlését a Fiókom -> “Fiók törlése” menüpontjában bármikor végrehajthatja, vagy a törlési kérelmét megküldheti az Adakezelő 1. alpontban meghatározott e-mailes elérhetőségére vagy postacímére is.

Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét arra, hogy a felhasználói fiók törlésével az érintett korábbi vásárlásaira vonatkozó adatok az Adatkezelőnél nem kerülnek törlésre, hanem a szerződések teljesítésével kapcsolatos adatokat a szerződések megszűnésétől számított 5 évig, a számlázással kapcsolatos adatokat pedig a számlák kiállításától számított legalább 8 évig megőrzésre kerülnek.

2.2. A felhasználói fiókba való bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelések:

Az érintett a felhasználói fiókjába a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval tud belépni. A felhasználó a jelszavát a felhasználói fiókjában módosíthatja. Az Adatkezelő az érintett jelszavát nem ismeri meg.
Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét arra, hogy a bejelentkezéshez szükséges adatait mindig kezelje nagyon óvatosan és vigyázzon arra, hogy az adatai nehogy illetéktelen személyek kezébe kerüljenek.

Az adatkezeléssel érintett személyek (érintettek): a weboldalon regisztrált – felhasználó fiókkal rendelkező – természetes személyek.
A bejelentkezéshez szükséges adatok: az érintett felhasználóneve és jelszava.
Az adatkezelés célja: a felhasználói fiókba való bejelentkezés biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pontja).
Az adatkezelés tervezett időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az érintett az adatok törlését a felhasználói fiókjának törlésével a Fiókom -> “Fiók törlése” menüpontjában bármikor végrehajthatja, vagy a törlési kérelmét megküldheti az Adakezelő 1. alpontban meghatározott e-mailes elérhetőségére vagy postacímére is.

2.3. A felhasználói fiókban a megadható további adatok kezelése.

Az érintett – a regisztráció során megadott adatain túl -a felhasználói fiókjában megadhatja a szállítási címét, valamint számlázási nevét és címét, így a későbbiekben az egyes vásárlások során már nincsen szükség ezen adatok ismételt megadására (kitöltésére). Az érintettnek lehetősége van arra, hogy ezen adatokat a fiókjában vagy az egyes vásárlások során módosítsa.

Az adatkezeléssel érintett személyek (érintettek): a weboldalon regisztrált – felhasználó fiókkal rendelkező – természetes személyek.
Az érintett által a fiókban megadható további adatok: az érintett szállítási címe, valamint számlázási neve és címe.
Az adatkezelés célja: az egyes vásárlások során az adatok érintett általi ismételt kitöltésének (megadásának) elkerülése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pontja).
Az adatkezelés tervezett időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az érintett a felhasználói fiókjának törlését a Fiókom -> “Fiók törlése” menüpontjában bármikor végrehajthatja, vagy a törlési kérelmét megküldheti az Adakezelő 1. alpontban meghatározott e-mailes elérhetőségére vagy postacímére is.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a felhasználói fiók törlésével az érintett korábbi vásárlásaira vonatkozó adatok az Adatkezelőnél nem kerülnek törlésre, hanem a szerződések teljesítésével kapcsolatos adatokat a szerződések megszűnésétől számított 5 évig, a számlázással kapcsolatos adatokat pedig a számlák kiállításától számított legalább 8 évig megőrzésre kerülnek.

2.4. A weboldalon történő vásárlásokkal kapcsolatos adatkezelések:

A weboldalon való vásárláshoz nem szükséges előzetes regisztráció, azonban a felhasználói fiók létrehozásával a későbbi vásárlások – az ahhoz szükséges adatok ismételt megadásának hiányában – megkönnyíthetők, valamint a regisztrált felhasználók a korábbi megrendeléseik adataihoz és az aktuális megrendeléseik állapotához is hozzáférhetnek a felhasználói fiókjukban.

Az adatkezeléssel érintett személyek (érintettek): a weboldalon vásárló természetes személyek.
A vásárlás során megadásra kerülő adatok: az érintett e-mail címe, a vásárlással érintett termék adatai, a vásárlás ideje, a termék vételára, megfizetésének ideje és módja, az érintett számlázási neve és címe, a kiszállítási cím, valamint utánvétes fizetés választása esetén az érintett telefonszáma.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő az érintett e-mail címét a szerződés tartós adathordozón való visszaigazolása és az elektronikus számla megküldése érdekében, a vásárlási és a fizetéssel kapcsolatos adatokat a szerződés teljesítése érdekében, az érintett szállítási címét és telefonszámát a vásárolt termék kiszállítása érdekében, az érintett számlázási adatait pedig a termék ellenértékéről való számla kiállítása érdekében kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő a vásárlásra, az ellenérték megfizetésére és a kiszállításra vonatkozó adatokat szerződés teljesítése jogalapon (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján), az érintett e-mail címét az Adatkezelőre vonatkozó fogyasztóvédelmi, valamint adójogi-és számviteli kötelezettségek teljesítése jogalapon (GDPR (6) cikk (1) bek. c) pontja alapján), a számlázással kapcsolatos adatok pedig az Adatkezelőre vonatkozó adójogi-és számviteli kötelezettségeinek a teljesítése jogalapon (a GDPR 6.cikk (1) bek. c) pontja alapján) kezeli. A szerződés tartós adathordozón való visszaigazolását a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 18. §-a, az elektronikus számlázásra vonatkozó előírásokat a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény), a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettséget a 2000. évi C. törvény169. §-a írja elő az Adatkezelő számára.
Az adatkezelés tervezett időtartama: az Adatkezelő a szerződések teljesítésével kapcsolatos adatokat a szerződések megszűnésétől számított 5 évig, a számlázással kapcsolatos adatokat a számlák kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi.

2.5. A hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelések:

Az adatkezeléssel érintett személyek (érintettek): az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatására feliratkozó természetes személyek.
A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás ideje.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevelek küldése az érintett számára.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pontja).
Az adatkezelés tervezett időtartama: az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett a hírlevélszolgáltatásról történő leiratkozást elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét megküldheti az Adatkezelő 1. pontban meghatározott e-mail címére vagy postacímére is.

2.6. Fogyasztói panaszkezeléssel összefüggő adatkezelések:

Az adatkezeléssel érintett személyek (érintettek): az Adatkezelőhöz panaszt benyújtó fogyasztók.
A kezelt adatok köre: az érintett neve és lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje és módja; az érintett panaszának részletes leírása; az érintett által megküldött iratok dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a panaszról felvett jegyzőkönyv felvételének helye és ideje; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával felvett szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosító száma; az Adatkezelő fogyasztói panaszra vonatkozó válasza.
Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, a panasz kivizsgálása, megválaszolása, és – annak megalapozottsága esetén, illetve az ügy körülményeitől függően – a panasz orvoslása, a fogyasztó jogszabályban biztosított jogai érvényesülésének a biztosítása és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6 cikk (1) bek. c) pontja). A fogyasztói panasz kivizsgálására, megválaszolására és jegyzőkönyvezésére vonatkozó kötelezettségeket a 2009. évi LXXVI. törvény 35.-36. §-ai és az 1997. évi CLV. törvény (Fogyasztóvédelmi törvény) 17/A. § -a írja elő az Adatkezelő számára.

3. A személyes adatok forrása:

az Adatkezelő a személyes adatokat az az érintettől gyűjti.

4. A személyes adatok címzettjei (azok a személyek, akiknek/amelyek részére az Adatkezelő a személyes adatokat továbbítja):  

Az Adatkezelő az érintett által megvásárolt termékek kiszállítását a Boxy Logisztikai Zrt., postacíme: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. Épület, Cg. 01-10-141253, weboldala: https://boxy.hu, e-mail címe: [email protected] és a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. postacíme: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., Cg. 13-09-111755, weboldala: https://gls-group.com/HU/hu/home, e-mail címe: [email protected] futárszolgálat szállítja ki házhoz vagy csomagpontra. Továbbá Foxpost csomagautomatába való szállítás is igénybevehető a FoxPost Zrt. által, postacíme: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Cg. 10-10-020309, weboldala: https://foxpost.hu/ email címe: [email protected]. Ezzel összefüggésben az Adatkezelő az adatfeldolgozó részére továbbítja a megrendelt termékek kiszállításhoz (kézbesítéséhez), valamint utánvétes fizetés választása esetén a termék ellenértékének teljesítéséhez szükséges adatokat, így az érintett nevét és szállítási címét, valamint utánvétes fizetés esetén az érintett telefonszámát és a termék ellenértékének megfizetésére vonatkozó adatokat. Az adattovábbítások célja a megvásárolt termékek kiszállítása (kézbesítése), valamint az utánvétes fizetés lehetőségének biztosítása az érintett számára. A Boxy Logisztikai Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://boxy.hu/adatkezeles/ weboldalon érhető el, a GLS-é a https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon, a Foxpost csomagautomatára vonatkozó adatkezelési tájékoztató a  https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.

Az Adatkezelő a szerződések visszaigazolásához és az elektronikus számláinak megküldéséhez használt levelezőrendszerének a tárhelyét a BlazeArts Kft. (postacíme: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 11. nyilvántartási száma: Cg.01-09-389087, e-mail elérhetősége: [email protected], [email protected] weboldal: https://www.forpsi.hu/) szolgáltató biztosítja. Az adattovábbítás célja az Adatkezelő levelezőrendszerében keletkezett adatoknak az adatfeldolgozó szerverén való tárolása és ahhoz kapcsolódóan esetlegesen szükségessé váló további feladatok (pl. hibajavítás, karbantartás) ellátása. A tárhely-szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a https://www.forpsi.hu/agreements/ weboldalon érhető el.

Az Adatkezelő a vásárlásokhoz kapcsolódó számláinak kiállításához és a számlákra vonatkozó adóhatósági (NAV) adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez a szamlazz.hu online számlázó programot használja, amelyet a KBOSS.hu Kft. (postacíme: :1031 Budapest, Záhony utca7., cégjegyzékszáma: 01-09-303201, e-mail elérhetősége: [email protected], weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main) biztosít az Adatkezelő számára. A program szolgáltatója az üzemeltetéssel összefüggő feladatainak a teljesítése érdekében hozzáférhet a számlázó programban tárolt adatokhoz. A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ weboldalon érhető el.

Az Adatkezelő weboldalának kezelőfelületét a Automattic Inc. (székhelye: 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 United States of America, e-mail elérhetősége: https://automattic.com/contact/ weboldal: https://automattic.com) biztosítja az Adatkezelő számára, amely szolgáltató a weboldalon keresztül továbbításra kerülő adatokhoz a webshop megfelelő működésének érdekében hozzáférhet. A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a https://automattic.com/privacy/ weboldalon érhető el.

Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban előírt adó bevallási és megfizetési kötelezettségeinek a teljesítéséhez könyvelőt vesz igénybe, amelynek részére a feladatai ellátásához szükséges adatokat – ideértve a vásárlásokkal összefüggő fizetési és számlázási adatokat – továbbítja. Az Adatkezelő könyvelője a K&T GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. (postacíme: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 13/b, nyilvántartási száma: Cg.01-09-991025, e-mail elérhetősége: [email protected], weboldal: www.kttanacsado.hu). Az adattovábbítás célja az Adatkezelő adó bevallási és megfizetési kötelezettségeinek a teljesítése.

Az Adatkezelő a vásárláshoz kapcsolódó banki fizetési tranzakciók lebonyolításához igénybe veszi a pénzforgalmi számláját vezető Erste Bank Hungary Zrt. (székhelye/postacíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., weboldal: www.erstebank.hu, elérhetőség: [email protected]; telefonszám: +36 (1) 298-0222, fax: +36 (1) 272-5160) pénzforgalmi szolgáltatásait. Az Erste Bank Hungary Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi weboldalon érhető el. Az adattovábbítások célja a banki fizetési tranzakciók lebonyolítása, az ezekkel való visszaélések, csalások megelőzése és felderítése érdekében, valamint a fizetési szolgáltatónál a fizetés eredményessége érdekében esetlegesen szükségessé váló további feladatok ellátása, a tranzakciók visszaigazolása

Az Adatkezelő az online fizetési tranzakciók lebonyolításához igénybe veszi a Google  Wallet mobilfizetési szolgáltatást biztosító Global Payments Europe s.r.o. Hungary  (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em. 415., cégjegyzékszám: 0117000804, e-mail elérhetősége: [email protected], weboldal: https://www.globalpayments.com/hu-hu), valamint az Apple Pay fizetési szolgáltatást biztosító ((1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em. 415., cégjegyzékszám: 01 17 000804, e-mail elérhetősége: [email protected], weboldal: https://www.globalpayments.com/hu-hu.) fizetési szolgáltatásait. Az adattovábbítások célja az online fizetési tranzakciók lebonyolítása, az ezekkel való visszaélések, csalások megelőzése és felderítése érdekében, valamint a fizetési szolgáltatónál a fizetés eredményessége érdekében esetlegesen szükségessé váló további feladatok ellátása, a tranzakciók visszaigazolása. A Google Wallet mobilfizetési szolgáltatást biztosító szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a https://policies.google.com/privacy weboldalon, az Apple Pay fizetési rendszert biztosító szolgáltató adatkezelési tájékoztatója pedig a https://www.apple.com/legal/privacy/hu/ weboldalon érhető el.

Az Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatásának biztosításához igénybe veszi a MailChimp hírlevélküldő rendszert, amelyet az Inuit Inc. (postacíme:  Legal Department – Copyright AgentIntuit Inc.2700 Coast Avenue Mountain View, CA 94043 Telefonszám: (650) 944-6000 Fax: (650) 944-5656 weboldal: https://mailchimp.com/ szoftver-szolgáltató biztosít az Adatkezelő számára. A  szolgáltató tárhelyet is biztosít az adatoknak a szolgáltató szerverén való tárolásával. Az adattovábbítások célja a hírlevelek küldése az érintett számára. A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.intuit.com/privacy/statement/weboldalon.

Az Adatkezelő a fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az ellenőrző hatóság felhívására – jogszabályi kötelezettsége folytán – köteles bemutatni az ellenőrző hatóságnak.

Az Adatkezelő az érintettel szemben fennálló követelésének az érvényesítéséhez szükséges adatokat az igényérvényesítési eljárás lefolytatására illetékes személy vagy hatóság részére, továbbá az igényérvényesítéssel összefüggésben az Adatkezelő által megbízott jogi képviselő részére továbbíthatja.

Bírósági vagy hatósági megkeresésre az Adatkezelő köteles a felhívásban szereplő adatkört továbbítani a megkereső szerv számára.

A Társaság az alábbi adatfeldolgozókat bízta meg a Weboldal működtetésével és szolgáltatásainak nyújtásával:

  1. PHARMAPROMO Kft., Székhely: 4026 Debrecen, Csemete utca 20., Adatfeldolgozás típusa: IT szolgáltatások (fejlesztés, support)
  2. Hetzner Online GmbH, Székhely: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany, Adatfeldolgozás típusa: Szerver hosting)
  3. NOOP IT Services Kft., Székhely: 4060 Balmazújváros, Oncsa utca 37., Adatfeldolgozás típusa: Rendszergazdai feladatok

5. Érintetti jogok

A személyes adatainak kezelésével összefüggésben az érintettet az alábbi jogosultságok illetik meg:

a) Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az érintett jogosult továbbá arra, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát kérésére az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat jogosult felszámítani.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, amelynek érdekében a tájékoztatás és a személyes adatok másolatának kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő – a helyesbítési kérelemmel érintett adat pontatlanságának hitelt érdemlő igazolása mellett – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

c) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

d) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Figyelemmel a jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések jogalapjára – az adatkezelések nem az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapulnak – a tiltakozáshoz való jog a Tájékoztató 2. pontjában meghatározott adatkezelések tekintetében nem illeti meg az érintettet.

e) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyik fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
– az adatokat jogellenesen kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy a törlési kérelmet nem kell teljesítenie, amennyiben az adatkezelés szükséges
– a véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
– az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt;
– a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
– közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból, amennyiben az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

f) Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) vagy az érintettel kötött szerződésen (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontján) alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek és panaszok bejelentése az Adatkezelőhöz:

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét vagy panaszát az Adatkezelő 1. pontban feltüntetett postai vagy elektronikus elérhetőségein keresztül tudja megküldeni az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül megvizsgálja és tájékoztatja az érintetett az ügyében hozott döntéséről, valamint az Adatkezelő által megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmek számát és azok összetettségét, e határidő további 1 (egy) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem indokainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Adatkezelő az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást az Adatkezelő szintén elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a kérelem megalapozatlan, az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a kérelme elutasításáról, annak okáról, valamint az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről a jelen Tájékoztató 7. pontjában írtak szerint.

7. Az érintett jogorvoslathoz való joga

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, úgy

  • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: [email protected], honlap: www.naih.hu), vagy
  • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy az eljárást az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél (Fővárosi Törvényszéknél), vagy az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél indítja meg. Az illetékes törvényszékekre vonatkozó adatokat megtalálhatja a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

A jelen Tájékoztató 2023. április 27. napjától annak visszavonásáig, illetőleg módosításáig hatályos.

Mellékletek

1. számú melléklet
Fogalom meghatározások

A jelen Tájékoztató alkalmazásában irányadó főbb fogalmak a következők:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

érintett: a Tájékoztató 2. pontjában meghatározott adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek.

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

címzett az a személy vagy szerv, akivel, vagy amellyel az Adatkezelő a személyes adatot közli.

harmadik fél: az a személy, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

adattovábbítás: az adat meghatározott személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

0
Kosár